Hinh anh
Đóng
Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản
Đóng


WELCOME TO DEPARTMENT OF AQUATIC ANIMAL HEALTH

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

BỘ MÔN QUẢN LÝ SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Viện Nuôi trồng Thủy sản

Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà B3 - Số 02, Nguyễn Đình Chiểu

Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


Chương trình giảng dạy các Học phần, Năm học 2018 - 2019
Học kỳ I (NEW)
1. Sử dụng và Bảo vệ Nguồn lợi
2. Thiết lập và Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước
3. Con người và Môi trường (GV. Tôn Nữ Mỹ Nga)
4. Dược lý học
5. Con người và môi trường (GV. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi)
6. Ô nhiễm nước
7. Quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng

8. Bệnh học thủy sản (GV Phan Văn Út, Phạm Thị Hạnh)
9. Bệnh do Ký sinh trùng ở ĐVTS
10. Địch hại và Bệnh do các yếu tố vô sinh
11. Miễn dịch và Ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản

Chương trình giảng dạy các học phần, Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2: (new)
Học kỳ 1:

1. Bao ve nguon loi thuy san - 56 KTNN - TVP
14. Vien tham va thong tin dia ly - NLA