Hinh anh
Đóng
Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản
Đóng


WELCOME TO DEPARTMENT OF AQUATIC ANIMAL HEALTH

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

BỘ MÔN QUẢN LÝ SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Viện Nuôi trồng Thủy sản

Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà B3 - Số 02, Nguyễn Đình Chiểu

Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


Danh sách đăng ký Đồ án tốt nghiệp đại học K57
   Một số đề tài tốt nghiệp đã được định hướng cho sinh viên trình độ Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản và Quản lý nguồn lợi Khóa 57 đã được định hướng và có các nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài, chi tiết xem file đính kèm (tại đây)
Hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên trẻ và sinh viên, Nhà trường đã phê duyệt (đợt 2/2018) 01 đề tài cấp Trường về lĩnh vực sinh học cá và 02 đề tài SV nghiên cứu khoa học về lĩnh vực bệnh học thủy sản; giảng viên thực hiện và hướng dẫn đều thuộc Bộ môn Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản, cụ thể như sau:

1. Đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá khế vằn Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775)” do GV Hứa Thị Ngọc Dung làm chủ nhiệm đề tài.

2. Đề tài SV NCKH 1: “Theo dõi sự biến động hệ vi khuẩn trong nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) thương phẩm theo quy trình Semi biofloc tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa” do SV Kiều Quang Chí (Lớp 58.NT1) làm chủ nhiệm đề tài và 02 cộng tác viên là SV Võ Thị Nhớ (Lớp 58.NT2) và SV Nguyễn Thị Hằng (Lớp 58.BHTS); Và CBHD: ThS. Trần Văn Phước.

3. Đề tài SV NCKH 2: “Khảo sát bệnh nấm đồng tiền ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) nuôi thương phẩm trong ao tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa” do SV Cao Thị Thu Thảo làm chủ nhiệm đề tài và 02 cộng tác viên là SV Lê Văn Hiệp và SV Đinh Thị Nhung (Lớp 58.BHTS); Và CBHD: ThS. Phan Văn Út.


Chương trình giảng dạy các Học phần, Năm học 2018 - 2019

Học kỳ I (NEW)

1. Sử dụng và Bảo vệ Nguồn lợi
2. Thiết lập và Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước
3. Con người và Môi trường (GV. Tôn Nữ Mỹ Nga)
4. Dược lý học
5. Con người và môi trường (GV. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi)
6. Ô nhiễm nước
7. Quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng

8. Bệnh học thủy sản (GV Phan Văn Út, Phạm Thị Hạnh)
9. Bệnh do Ký sinh trùng ở ĐVTS
10. Địch hại và Bệnh do các yếu tố vô sinh
11. Miễn dịch và Ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản
12. Phương pháp đánh giá nguồn lợi
13. Quản lý tổng hợp vùng ven biển
14. Dịch tễ học

15. Luật thú y thủy sản
16. Thực tập chuyên ngành QLNL Thủy sản (57 QLNL)
17. Quản lý chất lượng nước trong NTTS (học lại)  (ĐCHP         ĐCCT HP)
18. Miễn Dịch Học (ĐCHP      ĐCCTHP)
19. PHáp luật thú ý thủy sản
20. Địch hại và độc tố

Chương trình giảng dạy các học phần, Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2: (new)
Học kỳ 1:

1. Bao ve nguon loi thuy san - 56 KTNN - TVP
14. Vien tham va thong tin dia ly - NLAText/HTML
Đóng
Hoạt động nghiên cứu khoa học Năm học 2018 - 2019