Dữ liệu và tài nguyên sinh viên
Đóng
Đây là trang trình bày cơ sở dữ liệu của sinh viên từng học tập tại Khoa/Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang và các tài nguyên online mà Khoa có thể cung cấp cho sinh viên và người truy cập.
Dữ liệu Cựu sinh viên
Đóng
MODULE QUẢN LÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TÌM KIẾM
Nhập mã số SVhoặc
Nhập Họ và Tên


 

CHÀO MỪNG BẠN

Mời bạn Nhập Mã số sinh viên của mình để xem thông tin
Hoặc trong trường hợp bạn không nhớ, Hãy nhập Họ và Tên , hệ thống sẽ giúp bạn tìm lại MSSV của mình
 
 


 
Thông tin
Đóng
Thông tin sinh viên
Đóng

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

Công tác tốt nghiệp

Khen thưởng

Thông tin tuyển sinh

Thông tin học bổng

Cơ hội du học

Thông tin việc làm

Công tác Đoàn Hội

Hội nghị sinh viên toàn quốc

Quy trình, văn bản, biểu mẫu

Giới thiệu tài liệu tham khảo