Giới thiệu chung
Đóng

Viện Nuôi trồng Thủy sản, tiền thân là Khoa Nuôi trồng Thủy sản là khoa đầu ngành về đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản của cả nước. Viện có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Quản lý Nguồn lợi thủy sản. Hiện nay, Viện có 44 cán bộ viên chức (hơn 95% có trình độ sau đại học) được chia thành 3 bộ môn chuyên ngành: Bộ môn cơ sở sinh học nghề cá, BM Kỹ thuật NTTS, BM quản lý sức khỏe động vật thủy sản. Mỗi Bộ môn hoạt động gắn liền với một cơ sở thực nghiệm lần lượt là Trại thực nghiệm Nuôi cá nước ngọt Ninh Phụng, Trại thực nghiệm Nuôi trồng Thủy sản Cam Ranh, Trạm Nuôi biển Vũng Ngán. Ngoài ra, Bảo tàng Thủy sinh vật nằm trong khuôn viên Trường cũng thuộc quyền quản lý của Viện.


Cán bộ viên chức thuộc Viện Nuôi trồng Thủy sản

Về cơ cấu tổ chức, Viện hoạt động dưới sự dẫn dắt của Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản; lãnh đạo Viện là Ban giám đốc viện gồm Giám đốc, các Phó giám đốc và các Trưởng bộ môn trực thuộc. Mỗi Bộ môn thuộc Viện có số lượng cán bộ giảng viên trên dưới 20 người nên ngoài Trưởng bộ môn còn có Phó bộ môn hỗ trợ quản lý công tác của từng Bộ môn. Ngoài ra, Viện còn có tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và Hội cựu sinh viên thường xuyên thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.
Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2013

Để có thông tin giới thiệu toàn cảnh ngắn gọn về Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang, mời quí độc giả xem và download tờ rơi giới thiệu về Viện.