Danh sách Công đoàn viên Khoa NTTS
Đóng

STT

Họ và tên

Chức vụ

BM Kỹ thuật NT Thủy sản

1

Ngô Anh Tuấn

2

Lê Anh Tuấn

3

Lại Văn Hùng

4

Lê Thị Hồng Mơ

5

Châu Văn Thanh

Chủ tịch công đoàn Khoa

6

Lục Minh Diệp

7

Nguyễn Địch Thanh

8

Ngô Văn Mạnh

Tổ trưởng CĐ bộ môn

9

Phùng Thế Trung

10

Vũ Trọng Đại

11

Trần Văn Dũng

12

Đoàn Xuân Nam

13

Phạm Thị Anh

14

Võ Ngọc Thám

15

Nguyễn Thị Thủy

16

Hồ Mạnh Tuấn

17

Ngô Ngọc Anh

18

Lương Công Trung

19

Nguyễn Văn Minh

20

Đàm Bá Long

21

Trần Thanh Tâm

22

Bùi Thanh Tuấn

23

Trần Thị Nhâm

BM Quản lý MT và Bệnh Thủy sản      

1

Nguyễn Đình Trung

2

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

3

Nguyễn Lâm Anh

4

Trần Văn Phước

5

Nguyễn Đắc Kiên

Tổ trưởng CĐ bộ môn

6

Tôn Nữ Mỹ Nga

7

Mai Đức Thao

8

Nguyễn Minh Đức

9

Cái Ngọc Bảo Anh

10

Phan Văn Út

11

Trần Vĩ Hích

12

Vũ Đặng Hạ Quyên

13

Phạm Thị Hạnh

Ủy viên BCH công đoàn Khoa

14

Lê Thành Cường

15

Vũ Thị Thùy Minh

16

Lê Hoàng Bảo Châu

17

Nguyễn Thị Thùy Giang

18

Hứa Thị Ngọc Dung

19

Đặng Thị Đoan Trang

20

Nguyễn Hữu Dũng

21

Đặng Thị Hoa

BM Sịnh học nghề cá                           

1

Nguyễn Tấn Sỹ

2

Phạm Quốc Hùng

3

Lê Minh Hoàng

Phó chủ tịch công đoàn Khoa

4

Nguyễn Thị Thúy

Tổ trưởng CĐ bộ môn

5

Trương Thị Bích Hồng

6

Phạm Phương Linh

7

Trần Thị Lê Trang

8

Đinh Văn Khương

9

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

10

Nguyễn Đình Huy

11

Bành Thị Quyên Quyên

12

Phạm Thị Khanh

13

Hoàng Thị Thanh

14

Mai Như Thủy

15

Phạm Đức Hùng