PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013
Đóng

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Vận động, tuyên truyền để công đoàn viên và CBVC an tâm công tác, gương mẫu trong công việc và tham gia:

+ Các buổi chào cờ đầu tháng của nhà trường và các buổi sinh hoạt tập thể của  khoa, trường.

+ Thực hiện 10 điều CBVC Trường Đại học Nha trang không được làm và các qui định khác của Nhà trường.

+ Tuyên truyền giáo dục công đoàn viên nâng cao nhận thức vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn viên và tổ chức công đoàn, giữ vững sự đoàn kết trong đơn vị, làm tốt nhiệm vụ của công đoàn viên, để cùng với chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của chi bộ.

+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Công tác chuyên môn

 + Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CNVC đầu năm học.

+ Động viên toàn thể công đoàn viên, CBVC thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ.

+ Phối hợp với chính quyền tổ chức 2 buổi sinh hoạt học thuật về phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ và nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, BCH công đoàn có lịch cụ thể và thông báo trước để mọi người có thời gian suy nghĩ và chuẩn bị tốt ý kiến của mình. Cùng với chính quyền thúc đẩy, đôn đốc việc viết giáo trình, bài giảng, cập nhật thông tin cho bài giảng, dự giờ và đánh giá chất lượng bài giảng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

+ Tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên trẻ đi thực tế và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức sư phạm bằng nhiều hình thức như BCH công đoàn bàn bạc với BCN khoa sắp xếp cho giáo viên trẻ đi thực tế ở các cơ sở sản xuất nuôi trồng thủy sản, tổ chức sinh hoạt học thuật về chuyên môn, báo cáo khoa học, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, trong đó chú ý việc học ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và quan hệ quốc tế.

3. Thực hiện chức năng chăm lo ổn định và cải thiện đời sống cán bộ, đoàn viên, CNVC

+ Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học, các dự án một mặt để cải thiện đời sống, mặt khác để nâng cao trình độ chuyên môn.

+ Phối hợp với chính quyền tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giờ bằng các việc làm cụ thể như cùng với BCN khoa, trưởng bộ môn rà soát các hoạt động của từng người, của bộ môn và khoa để có giải pháp thích hợp. BCH công đoàn khoa bàn với BCN khoa tìm biện pháp để khăc phục việc thiếu giờ. Góp ý kiến với cho quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về tính giờ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác để cuối năm mọi người trong khoa hoàn thành nhiệm vụ.

+ Tổ chức 1 buổi sinh hoạt về chuyên đề gia đình và cuộc sống để kết nối mọi người.

+ Động viên công đoàn viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, vệ sinh môi trường, tiết kiệm điện, sử dụng văn phòng phẩm đúng mục đich công việc.

+ Đối với công đoàn viên gặp khó khăn, tổ chức công đoàn quan tâm kịp thời và thực hiện đúng theo chế độ, chính sách của Nhà trường, Nhà nước qui định.

+ Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn trường phát động.

+ Quan tâm tới Trai thực nghiệm Ninh Phụng và cùng Trại tìm giai pháp để phát huy được vai trò, cơ sở vật chất sẵn có của Trại trong việc đào tạo, NCKH và nâng cao đời sống của công đoàn viên trong Khoa. Động viên mọi người hiến kế tìm cách làm thích hợp để tăng thu nhập cải thiện đời sống vật chất, chẳng hạn như nuôi tôm, cá để bán cho Nhà trường để tặng cho CBVC nhân dịp các ngày lễ lớn và Tết.

+ Tổ chức việc vui chơi dã ngoại cho cán bộ công chức trong đơn vị một cách hợp lý.

+ Phấn đấu cuối năm tổ chức cho CBVC toàn khoa đi du lịch, tham quan học hỏi, giao lưu. BCN khoa và BCH công đoàn tìm kiếm nguồn kinh phí từ các Nhà tài trợ.

+ Tổ chức thực hiện công tác hiếu hỷ, thiếu niên, nhi đồng và công tác từ thiện.

+ Công đoàn tham gia công tác quản lý đơn vị, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ môn, khoa, bằng việc giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội CNVC hàng năm của bộ môn, khoa. Tham gia có trách nhiệm trong việc bình xét thi đua và các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công đoàn viên và người lao động.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

+ Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, nhất là các tổ trưởng công đoàn bộ môn, phối hợp tốt với chính quyền và tuân thủ sự chỉ đạo của Chi bộ để thực thi nhiệm vụ.

+ Ban chấp hành Công đoàn khoa thực hiện đúng chế độ sinh hoạt, định kỳ mỗi quí một lần họp BCH công đoàn mở rộng gồm BCH công đoàn khoa, tổ trưởng công đoàn bộ môn và đại diện của BCN khoa; chế độ báo cáo lên công đoàn cấp trên và triển khai kịp thời các thông báo, chỉ thị của công đoàn cấp trên theo đúng điều lệ công đoàn.

+ Bồi dưỡng công đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ để phát triển đảng.

5. Chỉ tiêu phấn đấu

+ Năm học 2012 – 2013, có 100 % công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên tích cực trong đó có trên 1/3 công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc và 50% cán bộ công đoàn đạt danh hiệu cán bộ công đoàn xuất sắc. Có 100% tổ công đoàn đạt tổ công đoàn vững mạnh, trong đó có 2 tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.

+ Tiếp tục giới thiệu 3 – 4 công đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét công nhận đối tượng đảng và 3 – 4  công đoàn viên là đối tượng đảng được kết nạp vào Đảng.