Hội Cựu sinh viên Viện NTTS
Đóng
Với bề dày truyền thống đào tạo, cựu sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản có số lượng lên đến hàng ngàn người. Rất nhiều cán bộ chủ chốt tại các trường, viện trên khắp cả nước trưởng thành từ mái nhà chung Khoa Nuôi trồng Thủy sản trước đây hay Viện NTTS ngày nay.