Liên hệ công việc
Đóng

Liên hệ Viện Nuôi trồng Thủy sản
.
Số 2 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058 2220816 Fax: 058 3831147 Email:foantu@gmail.com


Liên hệ Bộ môn


Liên hệ Giáo viên


CV cán bộ NCKH


Liên hệ hợp tác
.
TS Phạm Quốc Hùng - Giám đốc Viện Nuôi trồng Thủy sản
Số 2 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058 2220816 Fax: 058 3831147 Email:foantu@gmail.com