Danh mục các bài báo trong nước
Đóng

Bài báo năm 2015-2016

1.       Nguyễn Lâm Anh (2016). Nghề nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) ở đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản. Số 2/2016.

2.       Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Nguyễn Quang Huy (2015). Nghiên cứu tình huống về sinh kế cộng đồng ven biển và biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông – Lâm – Nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, số 1/2015 (ISSN 1859 - 1523).

3.       Nguyễn Văn Quỳnh Bôi (2016). Vài vấn về môi trường của hoạt động nuôi lồng biển “Some environmental issues of sea-cage aquaculture” – Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản. Trường Đại học Nha Trang, Số 1-2016.

4.       Lê Hoàng Thị Mỹ Dung, Phạm Quốc Hùng (2015). Sự phát triển noãn sào trong mùa sinh sản của cá chẽm mõm nhọn – Psammoperca waigiensis (Cuvier, 1828). Tạp chí KHCN Thủy sản trường ĐH Nha Trang, số 4-2015.

5.       Vũ Trọng Đại, 2015. Ảnh hưởng của stress-mô phỏng quá trình vận chuyển lên chất lượng của vẹm tím (Mytilus Edulis Linnaeus, 1758) trong quá trình bảo quản khô. Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản số 3/2015.

6.       Nguyễn Thị Thùy Giang, Phạm Văn Toàn & Phạm Quốc Hùng (2016). Hội chứng hoại tử gan tụy ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản. Số 1/2016

7.       Nguyễn Thị Thùy Giang, Phạm Quốc Hùng (2016). Bệnh lý của hội chứng gan tụy hoại tử ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi ao tại Ninh Thuận. Tạp chí KHKT Thú Y. Tập XXIII, số 2/2016.

8.       Nguyễn Thị Thùy Giang, Phạm Quốc Hùng (2015). Một số kí sinh trùng gây bệnh ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản. Số 3/2015.

9.       Đinh Văn Khương (2016). Đa dạng sinh học Việt Nam trước thách thức từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Vietnam Journal of Science.

10.    Trương Thi Bích Hồng, Nguyễn Thị Thúy, Trần Văn Phước,  Nguyễn Văn Quỳnh Bôi,  2015. Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài và mật độ sinh lượng động vật phù du ở hồ Tây, tỉnh Đăk Nông" Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản, trang 39-45, số 4.

11.    Lê Minh Hoàng, Đặng Hoàng Trường (2015). Vai trò của kháng sinh trong bảo quản lạnh tinh trùng cá mú cọp Epinephelus fuscoguttatus trong tủ lạnh. Tạp chí Khoa học và Phát triển – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 13, 567-572.

12.    Lê Minh Hoàng, Nguyễn Địch Thanh (2015). Ảnh hưởng của tỷ lệ pha loãng, pH và nồng độ thẩm thấu lên hoạt lực tinh trùng cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus Forskal, 1775). Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản số 3, 27-31.

13.    Lê Minh Hoàng, Hoàng Hà Giang (2015). Ảnh hưởng của tỉ lệ pha loãng, môi trường và thẩm thấu lên hoạt lực tinh trùng cá chép Cyprinus carpio. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản số 4, 34-38.

14.    Lê Minh Hoàng, Phạm Quốc Hùng (2016). Đánh giá hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) bảo quản trong tủ lạnh thông qua mùa vụ sinh sản. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Chấp nhận cho đăng.

15.    Phạm Quốc Hùng, Hứa Thị Ngọc Dung (2016). Nghiên cứu mức độ cảm nhiễm và đặc điểm mô bệnh học của bệnh do ký sinh trùng Perkinsus sp. gây ra trên tu hài (Lutraria rhychaena) và nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 5/2016, trang 92 – 98.

16.    Phan Minh Thụ, Tôn Nữ Mỹ Nga (2016). Lượng hóa nguồn thải vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản số 1, 54-61.

17.    Trần Văn Phước, Nguyễn Đình Mão (2016). Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng cá thiều  (Arius thalassinus Ruppell, 1837). Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 2/2016, tr 62 – 68.

18.    Trần Văn Phước, Lương Văn Thanh (2015). Khu hệ cá rạn san hô vùng biển đảo Nam Yết – Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học, Tập 44, số 1A – Trường Đại học Vinh, tr 73 – 83.

19.    Châu Văn Thanh, Ngô Văn Mạnh (2015). Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sinh trưởng, mức độ phân đàn, hệ số chuyển đổi thức ăn, tỷ lệ sống và năng suất của cá chim vây (Trachinotus blochiiLacepede, 1801 ) nuôi thương phẩm. Tạp chí KHCN Thủy sản trường ĐH Nha Trang, số 4-2015.

20.    Nguyễn Thị Thúy, Trần Văn Phước, Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Văn Quỳnh Bôi (2015). Thành phần loài và mật độ thực vật nổi ở hồ chứa Đăk Rtang, tỉnh Đăk Nông. Tạp chí khoa học và công nghệ nhiệt đới, 8 trang (từ trang 30-37), số 08

21.    Trần Thị Lê Trang (2016). Các pha sinh trưởng và thành phần sinh hóa của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi sinh khối trong nước ngọt và nước mặn. Tập 149. Số 4/2016. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Đại học Thái Nguyên.

22.    Trần Thị Lê Trang (2016). Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tốc độ sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi trong nước mặn. Số 2/2016. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thủy sản. Đại học Nha Trang.

23.    Trần Thị Lê Trang (2016). Ảnh hưởng của độ mặn và pH đến sinh trưởng, hàm lượng protein, lipid và carbohydrate của tảo Thalasiossira pseudonana (Hasle & Heimdal, 1970). Số 12/2016. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam.

24.    Trần Thị Lê Trang (2016). Chu kì sinh trưởng và thành phần sinh hóa của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi trong nước mặn ở điều kiện thí nghiệm. Số 3/2016. Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Thành phố HCM.

25.    Đặng Thị Đoan Trang, Lê Thành Cường, Phạm Quốc Hùng (2015). Một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại tỉnh Ninh Thuận.  Tạp chí khoa học - công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang; Số 3/2015, trang 64-67.


Bài báo năm 2014-2015

1.      Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Tấn Sỹ, Lê Hoài Nam, 2014. Đánh giá khả năng sinh trưởng và gia tăng mật độ của quần thể trùn chi (L.hoffmeisteri Claparede, 1962) trên các nguồn thức ăn khác nhau trong điều kiện thí nghiệm. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số Chuyên đề thủy sản 08/2014, trang 196-201.

2.      Trương Thị Bích Hồng, 2014. Tình hình nghiên cứu họ trùn ống (Tubificidae). Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang. Số 4/2014, trang 203-207.

3.      Trương Thị Bích Hồng, 2015. Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ sống của trùn chỉ (L.hoffmeisteri Claparede, 1962) trên các nền đáy khác nhau trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chuyên mục Khoa học - Tạp chí Thủy sản Việt Nam. Số 1/2015, trang 54-59.

4.      Châu Văn Thanh, Ngô Văn Mạnh, 2015. “Ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn lên sinh trưởng, mức độ phân đàn, hệ số chuyển đổi thức ăn, tỉ lệ sống và năng suất của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) giai đoạn nuôi con giống lớn”. Tập chí KHCN Thủy sản trường Đại học Nha Trang, số 2/2015.

5.      Ngô Văn Mạnh, Lại Văn Hùng, Trần Văn Dũng, Hoàng Thị Thanh, 2015. Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần cho ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii, Lacepede 1801) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

6.      Lại Văn Hùng, Đỗ Lê Hữu Nam, Trần Văn Dũng, 2015. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và pH lên hoạt tính của enzyme tiêu hóa tôm hùm bông (Panulirus ornatus) và tôm hùm xanh (Panulirus homarus). Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản.

7.      Trần Văn Dũng và Trần Thị Lê Trang, 2014. Ảnh hưởng của thức ăn lên tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepede, 1801) giai đoạn 15 đến 60 ngày tuổi. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 91, số 3.

8.      Ngô Văn Mạnh, Trần Văn Dũng, Lại Văn Hùng, 2014. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 15, trang 55 – 59.

9.      Đào Trần Tấn Đào và Trần Văn Dũng, 2014. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu tam bội thái bình dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Thái Nguyên, số 115, tập 1.

10.  Nguyễn Viết Thùy và Trần Văn Dũng, 2014. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) giai đoạn cá bột lên cá hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 14, Số 1: 75-80.

11.  Nguyễn Thị Thùy Giang, 2014. Biến đổi bệnh lý ở tôm chân trắng bị nhiễm Gill-associated virus. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang. Số 4/2014.

12.  Nguyễn Thị Thùy Giang, 2014. Thí nghiệm cảm nhiễm virus GAV ở tôm chân trắng (Penaeus vannamei). Tạp chí Thú y. Số 5/2014 trang 33-41.

13.  Vũ Trọng Đại, Phùng Thế Trung, Ngô Anh Tuấn, 2014. Đặc điểm phân bố và hiện trạng khai thác ốc đĩa (Nerita balteata Reeve, 1855) tại Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ. Số chuyên đề, tập 2, trang 215-219.

14.  Phùng Thế Trung, Vũ Trọng Đại, Ngô Anh Tuấn, 2014. Quá trình phát triển phôi và ảnh hưởng của độ mặn, mật độ lên kết quả ấp trứng ốc đĩa (Nerita balteata Reeve, 1855). Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ. Số chuyên đề, tập 1, trang 259-263.

15.  Phùng Thế Trung, Võ Ngọc Thám, 2014. Kết quả lưu giữ đàn cá tra dầu (Pangasianodon gigas Chevey, 1930) tại Khánh Hòa. Tạp chí KHCN&MT Khánh Hòa, số 4.2014: 22-23.

16.  Phùng Thế Trung, 2014. Xử lý chất thải trong hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn. Tạp chí KHCN Việt Nam – Bộ KH&CN. Số 13/2014: 18-20.

17.  Phan Minh Thụ, Tôn Nữ Mỹ Nga, 2015. Khả năng tự làm sạch sinh học và lý học của nước đầm thủy triều, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản – Trường Đại học Nha trang. Số 1/2015. Trang 57-62.

18.  Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Nguyễn Thị Huỳnh Như, 2014. Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại nhà máy giấy Rạng Đông, huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học tự nhiên (ISSN 1859-1388). Tập 92, số 4/2014; trang 19 – 27.

19.  Trần Văn Phước, Nguyễn Văn Quỳnh Bôi và Lê Việt Phương, 2015. Sinh kế cộng đồng và hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản tại Hồ Tây và hồ Đắk R'Tang, tỉnh Đăk Nông. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 2/2015, trang 49 - 55.

20.  Trần Văn Phước, Nguyễn Đình Mão, 2014. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837). Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 3/2014, trang  66 – 70.

21.  Phạm Quốc Hùng, Lê Thị Hồng Mơ, Phùng Thế Trung, Nguyễn Quang Huy, Svend Jorgen Steenfeldt, 2014. Nghiên cứu nâng cao năng suất trồng rong sụn (Kappaphycus alvarezii Doty, 1989) bằng cách hạn chế cá dìa (Siganus spp.) ăn rong. Tạp chí KHCN Thủy sản – Trường ĐH Nha Trang, Số 1/2014: 24-30.

22.  Nguyễn Đức Tuấn, Trần Thế Mưu ,Vũ Thị Thanh Nga, Phạm Quốc Hùng, 2015. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự phát triển phôi và tỷ lệ nở của cá song lai (cá song vua Epinephelus lanceolatus và cá song hổ Epinephelus fuscoguttatus); Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Số 7/2015, trang 102-107.

23.  Võ Thị Ngọc Giàu, Lê Minh Hoàng, Phan Văn Út, Phạm Quốc Hùng, 2014. Ảnh hưởng của tỷ lệ pha loãng, pH và nồng độ thẩm thấu lên hoạt lực tinh trùng cá dìa (Siganus gustatus Bloch, 1787). Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang. Số 3/2014, trang 26-30.

24.  Lương Thanh Nhật Linh, Phạm Quốc Hùng, 2015. Hiện trạng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội địa tại tỉnh An Giang.  Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang; Số 2/2015, trang 128-132.

25.  Võ Hồng Thanh Trúc, Phạm Quốc Hùng, 2015. Hiện trạng kỹ thuật ương giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tại An Giang. Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang; Số 2/2015, trang, trang 183-187.

26.  Lê Minh Hoàng, Phan Văn Út, Phạm Quốc Hùng, 2015. Đặc tính lý hóa học của tinh trùng cá dìa (Siganus gustatus Block, 1787). Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang. Số 1/2015, trang 17-22.

27.  Lê Minh Hoàng và Đặng Hoàng Trường, 2015. Vai trò của kháng sinh trong bảo quản lạnh tinh trùng cá mú cọp Epinephelus fuscoguttatus trong tủ lạnh. Tạp chí Khoa học và phát triển, 13:567-572.

28.  Hoàng Thị Hiền và Lê Minh Hoàng, 2014. Một số đặc tính của tinh trùng và ảnh hưởng của các cation lên hoạt lực của tinh trùng cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775). Tạp chí nghề cá sông cữu long – Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 3:23-32.

29.  Trần Thị Lê Trang, 2014. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng dinh dưỡng đến sinh trưởng và thành phần acid béo tảo Thalassiosira pseudonana (Hasle & Heimdal, 1970). Tạp chí Sinh học. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập 36. Số 1. Tr. 9 – 14.

30.  Trần Thị Lê Trang, Nguyễn Thị Thu Quỳnh, 2015. Ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng đến tốc độ sinh trưởng của tảo Thalassiosira pseudonana (Hasle & Heimdal, 1970) nuôi sinh khối. Tạp chí Khoa học & Công nghệ –  Đại học Thái Nguyên. Tập 108. Số 1/2015. Tr. 49 – 55.

31.  Trần Thị Lê Trang, Đặng Thị Men, Lê Hoàng Bảo Châu, 2014. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng lên tốc độ sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi trong nước mặn. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp (số 2/2014). Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

32.  Lê Hoàng Thị Mỹ Dung, Đoàn Xuân Nam, 2015. Nghiên cứu tổ chức học tuyến sinh dục cái tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1884). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại học Nha Trang. Số 1/2015, tr 8-11.
Bài báo năm 2011-2012:


1.        Phạm Quốc Hùng, 2012. Kích dục tố tuyến yên điều khiển chức năng của tuyến sinh dục ở cá.  Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 2/2012, trang 178-182.

2.        Phạm Quốc Hùng, 2011. Vai trò của hormon steroid trong quá trình phát triển và thành thục sinh dục ở cá xương. Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 4/2011, trang 188-192.

3.        Võ Thế Dũng, Nguyễn Cao Lộc, Lê Thị Thu Hương, Võ Thị Dung, Phạm Quốc Hùng, 2012. Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá mặt quỷ (Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 9/2012): 81-85.

4.        Nguyễn Tấn Sỹ, 2012. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến năng suất và chất lượng Artemia franciscana. Tạp chí Hoạt động Khoa học – Bộ Khoa học Công nghệ. Số tháng 8/2012, trang 89-92.

5.        Lê Minh Hoàng, 2012. Chất bảo quản và chất chống đông cho bảo quản lạnh tinh trùng cá, Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang 2:183-187.

6.        Lê Minh Hoàng, 2012. Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của khoa nuôi trồng thủy sản – Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2011-2012 và định hướng phát triển thủy sản. Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ III tại trường Đại học Nông Lâm Huế.

7.        Mai Như Thủy, 2011. Thành phần thức ăn tự nhiên của cá đục bạc (Sillago sihama forskal, 1775) ở vùng biển Khánh Hòa”. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 9 – 14.

8.        Trương Thị Bích Hồng và Nguyễn Đình Mão, 2011. Hiện trạng khai thác tôm hùm (Panulirus) giống ở vùng biển Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Trường Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 56 – 61.

9.        Trương Thị Bích Hồng, 2012. Hiện trạng ương nâng cấp tôm hùm bông (Panulirus ornatus Fabricius, 1798) tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Trường Đại học Nha Trang số 2/2012, trang 3-8.

10.    Lại Văn Hùng, 2011. Ảnh hưởng của Protein và lipid trong thức ăn lên sinh trưởng và thành phần sinh hóa của cá giò (Rachycentron canadum, Linnaeus 1766) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang Vol 2/2011.

11.    Trần Văn Phước, Ngô Anh Tuấn và Vũ Thị Nhung, 2011. Đặc điểm sinh học sinh sản Sò Mồng (Vasticardium flavum Linnaeus, 1758) khai thác tại đầm Thủy Triều - Cam Ranh, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, Số 2/2011. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

12.    Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn Văn Thanh, Hoàng Thị Hồng, Ngô Anh Tuấn, 2011. Tìm hiểu đặc điểm sinh sản của sá sùng (Sipunculus robustusKeferstein, 1865) tại vùng triều ven biển Cam Ranh, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang. Số 3, trang 39- 52.

13.    Nguyễn Địch Thanh, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus forskal, 1775) giai đoạn mới nở đến 30 ngày tuổi. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 21 – 26.

14.    Ngô Văn Mạnh, Châu Văn Thanh và Lục Minh Diệp, 2011. Ảnh hưởng của tỷ lệ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số tiêu tốn thức ăn của cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) ương giống trong lồng trên biển. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 33 – 38.

15.    Nguyễn Tấn Sỹ, Trần Thị Bích Hà, Lại Văn Hùng, Nguyễn Văn Hòa, 2011. Ảnh hưởng của loài tảo làm thức ăn đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng sinh khối Artemia franciscana. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 74 – 79.

16.    Trần Vỹ Hích và Lục Minh Diệp, 2011. Một số bệnh thường gặp ở cá chẽm nuôi tại Khánh Hòa và đặc điểm dịch tễ học của bệnh lở loét ở cá chẽm. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 86 – 91.

17.    Nguyễn Thị Hà Trang và Lại Văn Hùng, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng kẽm (Zn) lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá giò (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) ở giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 98 – 103.

18.    Phạm Phương Linh, Vorathep Muthuwan và Lại Văn Hùng, 2011. Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn đến sinh trưởng của cá hề (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 104 – 109.

19.    Trần Văn Dũng và Saowapa Sawatpeera, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống giai đoạn đầu của ấu trùng tôm hề (Hymenocera picta Dana, 1852). Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 110 – 115.

20.    Nguyễn Văn Thảo và Lại Văn Hùng, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng các loại thức ăn khác nhau và mật độ nuôi lên tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống cá lóc bong (Channa micropeltes Cuvier, 1831) nuôi thưởng phẩm bằng giai đặt trong ao đất tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 122 – 127.

21.    Lê Thị Hồng Mơ, Trần Văn Dũng và Nguyễn Thời Duy, 2011. Thành phần loài họ tôm he Penaeidae ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản Trường Đại học Nha Trang, số 3-2011, trang.

22.    Lại Văn Hùng, Nguyễn Địch Thanh, Ngô Văn Mạnh, 2011. Thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ & Môi trường Khánh Hòa, số 4-2011, trang 12-13.

23.    Châu Văn Thanh, 2011. Ảnh hưởng của các loại thức ăn và Vitamine C bổ sung lên tỉ lệ sống và sinh trưởng của cá chim vây vàng Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) cỡ 30 – 40mm. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Trường Đại học Nha Trang, số 3/2011, trang 35 – 38.

24.    Trần Văn Dũng và Lê Thị Hồng Mơ, 2012. Tình hình khai thác và sử dụng một số loài động vật thân mềm mang độc tố ở Nha Trang – Khánh Hòa. Tuyển tập Hội nghị Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ 3, trang: 561 – 571.

25.    Lê Thị Hồng Mơ và Trần Văn Dũng, 2011. Thành phần loài họ cua bơi (Portunidae) ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 180, trang: 67 - 71.

26.    Lê Thị Hồng Mơ & Trần Văn Dũng, 2011. Thành phần loài giống ốc Mõ chùa (Cypraeidae: Cypraea) hiện có ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tuyển tập Hội thảo Động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ VII năm 2011. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 Nha Trang, Việt Nam.

27.    Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Nguyễn Minh Đức, 2011. Hiện trang nuôi bè tại vùng biển thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, tỉnh Khánh Hòa (Số 3-2011) Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản, Số 3 - 2011.

28.    Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Huỳnh Thị Minh Hiếu, 2012. Hoạt động sinh kế và vấn đề khai thác thủy sản đầm Nha Phu tại hai thôn Hang Dơi và Lệ Cam, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản, Số 1 -2012.

29.    Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Vũ Đặng Hạ Quyên. 2011. Nghiên cứu biến động di truyền quần thể cá ngựa ba chấm (Hippocampus trimaculatus) tại khu vực Nam trung bộ Việt Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học. Tập 9, số chuyên san 44-2011.

30.    Đặng Thúy Bình, Glenn Allan Bristow, Vũ Đặng Hạ Quyên, 2012.  "Mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sán lá đơn chủ (monogenea: platyhelminthes) tìm thấy trên cá mú (Epinephelus spp. và Plectropomus leopardus) tại Khánh Hòa, Việt Nam" - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 5/2012).

31.    Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn Thị Ly, 2012. Cường lực và sản lượng khai thác hải sản tại bến Lạch Hội - thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 189.

32.    Trần Văn Phước, 2012. Hiện trạng khai thác cá thiều Arius thalassinus (Ruppell, 1837) tại vùng biển Kiên Giang. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 01/2012.

33.    Trần Văn Phước, 2011. Thành phần loài thủy sản và kích thước khai thác tại Đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 04/2011.

34.    Trần Văn Phước, 2011. Tình hình nghiên cứu họ cá Úc (Ariidae L.S.Berg, 1958). Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Số 03/2011.

35.     Nguyễn Đắc Kiên, Phan Minh Thụ, Hoàng Xuân Thìn, 2012. Khả năng hấp phụ NH3/NH4+ nước nuôi biển của zeolite. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, trang 14-18 số 01-2012.

36.    Nguyễn Thị Mai và Lê Anh Tuấn, 2012. Tác động của việc sử dụng thức ăn tươi trong nuôi cá biển lên môi trường ở vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 2/2012, trang 166-172.

37.    Nguyễn Bá Thiên An và Lê Anh Tuấn, 2012. Hiện trạng nghề nuôi lồng tôm hùm bông (Panulirus ornatus) ở Khánh Hòa. Tuyển tập Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ III, Huế (24-25/3/2012), trang 374-381.

Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH