Viện NuôiViện Nuôi
Tiêu điểm
Đóng

"Học phải đi đôi với hành", lý thuyết phải đi đôi với thực tế, đấy chính là mục tiêu xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Viện NTTS. Thêm nữa, tăng cường thời gian thực hành, thực tế và thực địa còn góp phần giúp sinh viên có thể tự định hướng nghề nghiệp của mình ngay từ những năm học đầu của chương trình đại học.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1- Một số hình ảnh Sinh viên ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản đi thực tế sau khi kết thúc môn học

2- Hình: Tiết thực hành môn học của sinh viên năm thứ 2 (K57) ngành NTTS ngay tại thực địaHoạt động Đào tạo  
Lịch bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp của ngành NTTS và ngành QLNL K55 (16-18/5/2017) 14/06/2017 8:02:53 SA
Nghiên cứu khoa học  
Urgent update on possible worldwide spread of tilapia lake virus (TiLV)NACA: H.T. Dong, T. Rattanarojpong and S. Senapin | 20 May 2017 08/06/2017 3:59:30 CH
Tập huấn - Hội thảo  
"PhD summer course" sẽ được tổ chức tại Đại học Nha Trang từ 4-11/6/2017 27/06/2017 1:16:21 CH
Hợp tác - Đối ngoại  
Học viên cao học người Nhật (chương trình ILP) chuẩn bị kết thúc chương trình học tập tại Viện NTTSBa học viên cao học người Nhật thuộc chương trình Thạc sĩ Thủy sản nhiệt đới (ILP)chuẩn bị kết thúc chương trình học tại Viện Nuôi trồng thủy sản (ĐHNT). 25/11/2016 6:55:32 SA
Công tác Đoàn Hội  
Chuyến tình nguyện "Bác ái cho em" tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, Ninh Thuận của Đội sinh viên tình nguyện Viện NTTS (Đại học Nha Trang) 12/06/2017 12:01:05 CH
Tin tức khác  
Sinh viên lớp 56QLNL & 55QLNL ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản đi thực tế tại Đầm Nha Phu, Khánh Hòa. 01/06/2017 4:08:49 CH
Cựu sinh viên
Đóng

Đang cập nhật
Viện cùng Doanh nghiệp
Đóng

Trong nhiều năm qua, có nhiều doanh nghiệp đã hợp tác chặt chẽ với Viện NTTS trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu & chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng và tuyển dụng sinh viên mới ra trường. Một số doanh nghiệp tiêu biểu: 


Công ty TNHH Long Sinh

Tập đoàn Việt - Úc

Công ty TNHH Thông Thuận

Công ty TNHH Hải Tiến

Grobest Việt Nam

Uni-President Việt Nam

Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Bài viết/dịch chuyên môn
Đóng

(Đang cập nhật)
  
Bài viết & Cảm nhận
Đóng

(Đang cập nhật)
Media
Đóng
Không gian xanh NTU