Viện NuôiViện Nuôi
Tiêu điểm
Đóng

Trại nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Cam Ranh thuộc quản lý của Viện Nuôi trồng thủy sản, Đại học Nha Trang. Trại đặt tại Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Trại nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Cam Ranh - còn là nơi triển khai các đề tài nghiên cứu, thực nghiệm, khảo nghiệm các đối tượng nuôi thủy sản nước lợ, mặn. Đây cũng là điểm đến thường xuyên của các chuyên gia đối tác nước ngoài của Viện.

Hoạt động Đào tạo  
Bổ sung nội dung về đánh giá tính chuyên cần và điều kiện dư thi kết thúc học phần (01/3/2017)Thông báo số 132 ngày 01-3-2017 v/v bổ sung Quy định đào tạo (Sinh viên cần chú ý) 08/03/2017 8:11:37 SA
Nghiên cứu khoa học  
Kết quả mở hồ sơ đăng ký đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang (10/11/2016)Sở KH&CN Kiên Giang đã tiến hành mở hồ sơ của các đơn vị đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN của tỉnh Kiên Giang thực hiện trong năm 2017 15/11/2016 7:46:26 SA
Tập huấn - Hội thảo  
The 6th Burapha University International Conference 2017 in Pattaya, Thailand, August 3-4The 6th Burapha University International Conference 2017 (BUU Conference 2017) with the theme “Creativity, Innovation, and Smart Culture for the Better Society”, organized by Burapha University, Thailand. The conference will be held during August 3-4, 2017 at Pattaya, Thailand. 21/01/2017 3:26:47 CH
Hợp tác - Đối ngoại  
Học viên cao học người Nhật (chương trình ILP) chuẩn bị kết thúc chương trình học tập tại Viện NTTSBa học viên cao học người Nhật thuộc chương trình Thạc sĩ Thủy sản nhiệt đới (ILP)chuẩn bị kết thúc chương trình học tại Viện Nuôi trồng thủy sản (ĐHNT). 25/11/2016 6:55:32 SA
Công tác Đoàn Hội  
HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI HÈ 2016Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức hoạt động hội trại hè 2016 06/05/2016 10:20:01 SA
Tin tức khác  
Fanpage truyển sinh của trường Đại học Nha Trang 13/03/2017 9:19:32 CH
Cựu sinh viên
Đóng

Đang cập nhật
Viện cùng Doanh nghiệp
Đóng

Trong nhiều năm qua, có nhiều doanh nghiệp đã hợp tác chặt chẽ với Viện NTTS trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu & chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng và tuyển dụng sinh viên mới ra trường. Một số doanh nghiệp tiêu biểu: 


Công ty TNHH Long Sinh

Tập đoàn Việt - Úc

Công ty TNHH Thông Thuận

Công ty TNHH Hải Tiến

Grobest Việt Nam

Uni-President Việt Nam

Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Bài viết/dịch chuyên môn
Đóng

(Đang cập nhật)
  
Bài viết & Cảm nhận
Đóng

(Đang cập nhật)