Thông báo tuyển dụng của Công ty CP Nam Việt
Đóng

Hiện nay, Công ty Cổ phần Nam Việt đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên tốt nghiệp Khoa Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang cho một số vị trí với các yêu cầu cụ thể. Chi tiết thông báo tuyển dụng của công ty được trình bày cụ thể trong văn bản sau.

Nhấn vào đường link này để xem thông báo.

Thông tin
Đóng
Thông tin sinh viên
Đóng

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

Công tác tốt nghiệp

Khen thưởng

Thông tin tuyển sinh

Thông tin học bổng

Cơ hội du học

Thông tin việc làm

Công tác Đoàn Hội

Hội nghị sinh viên toàn quốc

Quy trình, văn bản, biểu mẫu

Giới thiệu tài liệu tham khảo