Liên kết website
Minimize

Cán bộ phụ trách đào tạo
sau đại học tại Khoa, Viện


Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0911409979
Email:  tuongnv@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Điện thoại: 0918010755
Email: minhnv@ntu.edu.vn

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0931625879
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Viện KH&CN Khai thác TS

TS. Nguyễn Trọng Lương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0984150656
Email: luongnt@ntu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0908863088
Email:  vuhv@ntu.edu.vn

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0349791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Lê Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0905465811
Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0901905679
Email:  thuthuy@ntu.edu.vn

  
Xem số báo danh và phòng thi
Minimize
Tìm kiếm số báo danh và phòng thi
Nhập SBD/ Họ tên:
  
Thông báo học viên cao học
Minimize
- Danh sách dự kiến buộc thôi học HV tuyển sinh đợt II năm 2014. Thắc mắc phản hồi về P. ĐTSĐH trước 23/12/2019 (xem tại đây)

- Để nhận được TB của Nhà trường gửi qua email cá nhân HV có thể chuyển tiếp thư theo hướng dẫn.
- Phòng ĐT Sau Đại học chuyển địa điểm làm việc đến tòa Nhà Đa Năng tầng 3 (HV đi lối G7) từ tháng 1/2019.
- Danh sách dự kiến buộc thôi học HV tuyển sinh đợt I năm 2014. Thắc mắc phản hồi về P. ĐTSĐH trước 11/3/2019 (xem tại đây).
- Từ tháng 12/2018 học viên đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ qua tài khoản HV (xem hướng dẫn)
+ HV đính kèm file đề cương theo Mẫu quy định của trường (Trường hợp HV chưa có đề cương thì file đính kèm là tên đề tài, lưu tên file: Ho ten_Mã HV). Xem hướng dẫn tại đây
+ Học viên phải cung cấp số điện thoại và email để Nhà trường liên hệ

- Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ quý IV năm 2018 (xem TB) Mẫu báo cáo

- Thông báo miễn học phần Triết học cao học (xem tại đây)

- Danh sách dự kiến khóa 2015 phải đóng kinh phí bảo vệ trễ năm thứ 1 (xem tại đây)
 
- Kế hoạch giao đề tài, bảo vệ luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

 - Kế hoạch giao đề tài, bảo vệ luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2017 - 2018 (xem tại đây)

- Kế hoạch giao đề tài, bảo vệ luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 (xem tại đây)

- Những điểm mới trong quy định đào tạo thạc sĩ năm 2014 (xem chi tiết)


Học viên cần: cần hỗ trợ về Đăng ký đề cương, nộp luận văn bảo vệ, nhận bảng điểm, lịch học, giấy chứng nhận là học viên liên hệ trước 1 ngày gặp thầy Tiên - khối ngành Kinh tế (02583 832 072) hoặc cô Giang - ngành Kỹ thuật (02582 471 372).


Biểu mẫu: Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn của học viên (click để download)


Thông báo về việc tăng cường quản lý học tập của học viên cao học