Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách học viên nộp luận văn bảo vệ quý IV/2016 khối ngành Kinh tế
03/11/2016 8:57:18 SA

- Học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân, ngành học. Học viên phải làm đúng tên đề tài trong quyết định giao đề tài (đơn xin bảo vệ, luận văn)
- Những học viên nợ hồ sơ, nợ môn học, nợ học phí, trình bày không đúng quy định, sai tên đề tài sẽ không được bảo vệ. Thời hạn để hoàn thiện hồ sơ, môn học, nộp lại luận văn, đơn xin bảo vệ (luận văn bị sai tên đề tài) trước ngày 07/11/2016.
- Danh sách chính thức được bảo vệ sẽ công bố vào ngày 10/11/2016. 
- Dự kiến HV khóa 2012 bảo vệ 13-15/12/2016 các khóa còn lại bảo vệ trong hai tuần đầu tháng 1/2017.
- Học viên nộp 5 cuốn tại khoa Kinh tế.
 Danh sách 100HV bảo vệ luận văn xem tại đây