Chi tiết thông báo


Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ Quý IV/2016 - Đợt 1 (13-15/12) - khối ngành Kinh tế
05/12/2016 8:34:04 SA

Khoa Kinh tế sẽ tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sĩ đợt 1 quý IV/2016 vào 3 ngày 13,14 và 15/12.
Vì lý do mưa lũ nên các Hội đồng bảo vệ LV thạc sĩ vào sáng 13/12 bị hoãn lại và chuyển sang 15/12, toàn bộ các hội đồng trong ngày 15/12 đều bị thay đổi thời gian. Học viên theo dõi lịch này thay cho lịch đã công bố (xem file)
Học viên bảo vệ xong nhận bản nhận xét của 2 phản biện và Biên bản họp hội đồng sau khi công bố ddiemr. Học viên hoàn thành các thủ tục nộp luận văn cho Thư viện trước ngày 25/12/2016 mới được xét tốt nghiệp quý IV/2016.