Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp thạc sĩ Đợt 4 năm 2016
04/01/2017 9:49:51 SA

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 4 năm 2016. Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ học viên có đủ điều kiện tốt nghiệp nếu:

1. Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

2. Hoàn thành chương trình đào tạo. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.

3. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường.

4. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.

   Học viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân, ngành học...để làm bằng thạc sĩ.  
   Học viên khóa 2012 đến 31/12/2016 không đủ điều kiện tốt nghiệp bị xóa tên theo quy định.
   Học viên có thắc mắc phản hồi về khoa SĐH trước ngày 30/12/206.

             Xem danh sách xét tốt nghiệp thạc sĩ Tại đây