Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Quyết định số 56 ngày 20/1/2017 Giao đề tài luận văn thạc sĩ khối ngành Kinh tế
25/01/2017 10:42:57 SA

 - Danh sách 52HV được giao đề tài luận văn thạc sĩ  (xem tại đây). 
 - Học viên thực hiện luận văn và Báo cáo hàng quý cho GVHD theo quy chế đào tạo thạc sĩ.