Chi tiết thông báo


Lịch bảo vệ luận văn quý I năm 2017 khối ngành Kinh tế
09/03/2017 8:01:07 SA


Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá LV thạc sĩ Q1/2017 vào 2 ngày 13,14/03/2017.
Sau bảo vệ học viên nhận tại Thư ký HĐ 2 bản nhận xét phản biện và Biên bản họp HĐ.
HV làm 2 bản trả lời câu hỏi và Bản giải trình nộp cho khoa SĐH và đóng vào cuốn luận văn.
Học viên hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện trước ngày 24/3/2017 sẽ được xét tốt nghiệp vào Quý I/2017 và nhận bằng tại lễ tốt nghiệp tổ chức 23/4/2017.
HV nộp luận văn cho Thư viện sau ngày 24/3 sẽ xét tốt nghiệp vào quý II/2017.
Xem lịch bảo vệ tại đây.