Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn thạc sĩ quý II/2017 khối ngành Kinh tế
13/04/2017 2:49:00 CH

Khoa SĐH đã kiểm tra Hồ sơ nộp luận văn bảo vệ thạc sĩ quý II/2017.
Học viên phải hoàn thành các nội dung sau mới được bảo vệ.
- Nộp học phí còn thiếu
- Chỉnh sửa lại luận văn đúng quy định về trình bày..
- Hoàn thành các môn học.
HV phải hoàn thành trước ngày 24/4/2017 mới có danh sách bảo vệ chính thức.
Dự kiến thời gian bảo vệ cuối tháng 5/2017. Học viên nộp 5 cuốn tại khoa Kinh tế, lịch bảo vệ cụ thể sẽ được thông báo trước 10 ngày trên web khoa Kinh tế.
Xem danh sách 72 HV được bảo vệ quý II/2017 tại đây