Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến buộc thôi học khóa 2014, 2015 và 2016 vì nghỉ học không có lý do
05/05/2017 10:50:11 SA

Căn cứ Điều 53 quy định đào tạo thạc sĩ, học viên bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn có Điểm TBCTL học kỳ bằng 0.0 nhưng không có lý do chính đáng.
Xem danh sách tại đây
 Học viên có thắc mắc phản hồi về Khoa SĐH trước ngày 20/05/2017 (ĐT: 058.3832072). Sau ngày này mọi thắc mắc của học viên sẽ không được giải quyết.