Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Thông báo thời gian nhận hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ quý II đến hết ngày 10/7/2017.
19/06/2017 4:05:32 CH

Căn cứ quy định đào tạo thạc sĩ, học viên được xét bảo vệ luận văn phải hoàn thành các nội dung sau:
- Học viên phải hoàn thành 100% học phí.
- Không nợ môn học.
- Nộp đơn, lý lịch khoa học, ngoại ngữ và 1 cuốn luận văn có chữ ký của GVHD về khoa SĐH trước ngày 10/7/2017.