Chi tiết thông báo


Thông báo thời gian nhận hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ quý II đến hết ngày 10/7/2017.
19/06/2017 4:05:32 CH

Căn cứ quy định đào tạo thạc sĩ, học viên được xét bảo vệ luận văn phải hoàn thành các nội dung sau:
- Học viên phải hoàn thành 100% học phí.
- Không nợ môn học.
- Nộp đơn, lý lịch khoa học, ngoại ngữ và 1 cuốn luận văn có chữ ký của GVHD về khoa SĐH trước ngày 10/7/2017.