Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017
28/06/2017 11:43:51 SA

Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ của trường ĐH Nha Trang
Dự kiến danh sách xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017. Học viên nợ học phí, chưa đạt Ngoại ngữ, chưa nộp luận văn cho Thư viện, Bản trả lời câu hỏi, Bản giải trình chỉnh sửa luận văn (TV, TL, GT) không được xét tốt nghiệp.
Học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, ngành đào tạo).
Mọi thắc mắc phản hồi về khoa SĐH trước ngày 30/6/2017.
- Xem danh sách tốt nghiệp