Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến buộc thôi học khóa 2013 vì lý do chuyên môn
05/07/2017 9:24:35 SA

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ, học viên khóa 2013 đến tháng 6/2017 chưa được giao đề tài sẽ bị buộc thôi học. Học viên nếu có thắc mắc phản hồi về khoa SĐH trước ngày 20/7/2017.
- Danh sách dự kiến xem tại đây