Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Lịch thi lại BSKT 2017
13/07/2017 10:56:32 SA

- 26/7/17: Kinh tế vi mô, Nguyên lý thống kê: 19h00
               Kinh tế phát triển, QT tài chính: 20h00
- 27/7/17: Kinh tế vĩ mô: 19h00
               Kinh tế lượng: 20h00
- 28/7/17: Quản trị học: 19h00
               Marketing CB: 20h00
Phòng thi: G7.205