Chi tiết thông báo


Lịch thi lại BSKT 2017
13/07/2017 10:56:32 SA

- 26/7/17: Kinh tế vi mô, Nguyên lý thống kê: 19h00
               Kinh tế phát triển, QT tài chính: 20h00
- 27/7/17: Kinh tế vĩ mô: 19h00
               Kinh tế lượng: 20h00
- 28/7/17: Quản trị học: 19h00
               Marketing CB: 20h00
Phòng thi: G7.205