Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn bảo vệ quý III năm 2017 khối ngành Kinh tế
15/07/2017 11:04:35 SA

Căn cứ quy định đào tạo thạc sĩ:
Học viên nợ học phí, nợ môn học, hồ sơ không được bảo vệ. Học viên hoàn thành trước ngày 18/7/2017. 
Học viên thắc mắc về học phí liên hệ cô Vinh phòng KHTC: 0258.2220901.
Mọi thắc mắc phản hồi về khoa SĐH (ĐT: 0258.3832.072 , email: tiendv@ntu.edu.vn) trước ngày 19/7/2017.
Danh sách nộp luận văn xem tại đây