Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn bảo vệ quý III năm 2017 khối ngành Kinh tế
15/07/2017 11:04:35 SA

Căn cứ quy định đào tạo thạc sĩ:
Học viên nợ học phí, nợ môn học, hồ sơ không được bảo vệ. Học viên hoàn thành trước ngày 18/7/2017. 
Học viên thắc mắc về học phí liên hệ cô Vinh phòng KHTC: 0258.2220901.
Mọi thắc mắc phản hồi về khoa SĐH (ĐT: 0258.3832.072 , email: tiendv@ntu.edu.vn) trước ngày 19/7/2017.
Danh sách nộp luận văn xem tại đây