Chi tiết thông báo


Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ Quý III năm 2017 - khối ngành Kinh tế
10/08/2017 10:30:36 SA

Khoa Kinh tế Tổ chức Hội đồng đánh giá LV thạc sĩ Q3 năm 2017 vào 2 đợt. 
Đợt 1 : Ngày 22,23,24/8 (xem Danh sách)
Đợt 2 : Ngày 05,06,07/9 (xem Danh sách)
Lịch bảo vệ cụ thể của từng HD xem tại đây : 
Sau buổi bảo vệ học viên nhận tại Thư ký HĐ 2 bản nhận xét và Biên bản Họp hội đồng.
Sau 15 ngày HV phải hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện trường mới được xét tốt nghiệp quý III/2017