Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Thông báo đăng ký học Bổ sung kiến thức đợt 2 2017 tại Nha Trang
10/08/2017 3:37:52 CH

- Thời hạn đăng ký: hết ngày 25/8/2017
- Thời gian học: 26/8-01/10/2017 (Lịch học cụ thể sẽ công bố trên website) tại đây
- Địa điểm đăng ký: VP khoa Sau Đại học
- Đối tượng đăng ký: thí sinh dự thi đợt 2 2017 còn nợ bổ sung kiến thức và học viên khóa 2013-2016 nợ bổ sung kiến thức
- Danh sách nợ bổ sung kiến thức:
+ Thí sinh dự thi đợt 2 2017
+ Học viên khóa 2013-2016
Lưu ý: Trường hợp thí sinh dự thi đợt 2 2017 nếu không đăng ký học sẽ không được làm thủ tục nhập học
Trường hợp học viên khóa 2013-2016 không đăng ký học sẽ bị tạm dừng đào tạo.
Lệ phí: 220.000đ/1 tín chỉ/1 môn.