Chi tiết thông báo


Thông báo đăng ký học Bổ sung kiến thức đợt 2 2017 tại Nha Trang
10/08/2017 3:37:52 CH

- Thời hạn đăng ký: hết ngày 25/8/2017
- Thời gian học: 26/8-01/10/2017 (Lịch học cụ thể sẽ công bố trên website) tại đây
- Địa điểm đăng ký: VP khoa Sau Đại học
- Đối tượng đăng ký: thí sinh dự thi đợt 2 2017 còn nợ bổ sung kiến thức và học viên khóa 2013-2016 nợ bổ sung kiến thức
- Danh sách nợ bổ sung kiến thức:
+ Thí sinh dự thi đợt 2 2017
+ Học viên khóa 2013-2016
Lưu ý: Trường hợp thí sinh dự thi đợt 2 2017 nếu không đăng ký học sẽ không được làm thủ tục nhập học
Trường hợp học viên khóa 2013-2016 không đăng ký học sẽ bị tạm dừng đào tạo.
Lệ phí: 220.000đ/1 tín chỉ/1 môn.