Chi tiết thông báo


Thời hạn nhận hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ quý IV là ngày 16/10/2017
29/09/2017 3:48:37 CH

  Hồ sơ bảo vệ luận văn:

  1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn. 
      Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
  2. Lý lịch khoa học 
  3. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 1 cuốn LV).
   4. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.
   5. Biên lai học phí đã đóng đầy đủ học phí và kinh phí bổ sung theo quy định (nếu HV đã nộp đủ không phải nộp).
   6. Nộp đĩa CD gồm có các nội dung: Thông tin học viên, QĐ giao đề tài, Luận văn, dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp (ghi rõ họ tên, MSHV, khóa, chuyên ngành, tên dề tài, GVHD ở mặt ngoài đĩa CD).
   Tất cả nộp tại văn phòng ĐT SĐH hạn cuối 17h ngày 16/10/2017. Sau khi Phòng ĐT SĐH kiểm tra HV đủ điều kiện bảo vệ phải nộp 5 cuốn về văn phòng các khoa chuyên ngành trước 16h ngày 01/11/2017 mới đủ điều kiện đưa vào danh sách bảo vệ chính thức. Mọi thắc mắc liên hệ P ĐT SĐH ĐT: 0258.3832.072.