Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ngày 22/10/2017
05/10/2017 2:39:45 CH

Trường Đai học Nha Trang tổ chức Lễ tốt nghiệp SĐH đợt 2 năm 2017:
Thời gian: 8h ngày 22/10/2017
Địa điểm: Nhà truyền thống
Thành phần tham dự: Các đơn vị trong trường, Học viên, NCS tốt nghiệp quý II, III/2017.
Học viên dự lễ phải đăng ký trước ngày 16/10/2017 với Ban tổ chức (xem thông báo).