Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Tổ chức lớp học Bổ sung kiến thức dự thi Cao học ngành Quản trị trường học và Đo lường đánh giá trong Giáo dục 01/2018
10/10/2017 10:29:54 SA

Trường Đại học Giáo dục Tổ chức lớp hoạch Bổ sung kiến thức dự thi Cao học ngành Quản trị trường học và Đo lường đánh giá trong Giáo dục vào tháng 01/2018. Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/12/2017, Học viên liên hệ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Nha Trang (0258.3832072). Xem thông báo tại đây