Chi tiết thông báo


Tổ chức lớp học Bổ sung kiến thức dự thi Cao học ngành Quản trị trường học và Đo lường đánh giá trong Giáo dục 01/2018
10/10/2017 10:29:54 SA

Trường Đại học Giáo dục Tổ chức lớp hoạch Bổ sung kiến thức dự thi Cao học ngành Quản trị trường học và Đo lường đánh giá trong Giáo dục vào tháng 01/2018. Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/12/2017, Học viên liên hệ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Nha Trang (0258.3832072). Xem thông báo tại đây