Chi tiết thông báo


Danh sách dự lễ tốt nghiệp thạc sĩ 22/10/2017
21/10/2017 4:45:48 CH

Địa điểm: Nhà truyền thống
Thời gian: 7h, 22/10/2017
- Học viên mang theo Chứng minh thư để nhận bằng.
- HV chưa nộp lệ phí, ký sổ bằng phải hoàn thành trước 7h30 tại P.CTCTSV (gặp thầy Tiên)
- Học viên nhận lễ phục tại phòng Công tác CT SV trước 7h30
- Học viên ngồi theo thứ tự ghi trên bàn và lên nhận bằng theo TT trong danh sách.
- Học viên trả lễ phục và nhận bảng điểm, bằng.,
- Tất cả hình chụp và phim trong buổi lễ Nhà trường sẽ đưa lên web để HV tải về.
Xem danh sách tại đây