Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách dự lễ tốt nghiệp thạc sĩ 22/10/2017
21/10/2017 4:45:48 CH

Địa điểm: Nhà truyền thống
Thời gian: 7h, 22/10/2017
- Học viên mang theo Chứng minh thư để nhận bằng.
- HV chưa nộp lệ phí, ký sổ bằng phải hoàn thành trước 7h30 tại P.CTCTSV (gặp thầy Tiên)
- Học viên nhận lễ phục tại phòng Công tác CT SV trước 7h30
- Học viên ngồi theo thứ tự ghi trên bàn và lên nhận bằng theo TT trong danh sách.
- Học viên trả lễ phục và nhận bảng điểm, bằng.,
- Tất cả hình chụp và phim trong buổi lễ Nhà trường sẽ đưa lên web để HV tải về.
Xem danh sách tại đây