Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn bảo vệ quý IV năm 2017 - khối ngành Kinh tế
28/10/2017 10:52:49 CH

Danh sách 124 HV nộp luận văn bảo vệ quý IV/2017 lưu ý:
1. Sửa tên Khoa Sau Đại học thành Phòng Đào tạo Sau Đại học trong 5 cuốn in.
2. Chỉnh sửa lỗi trình bày và thiếu sót trong đĩa CD. Các HV chưa đạt phải hoàn thành sửa chữa và nộp lại 1 cuốn và đĩa CD cho Phòng ĐT SĐH trước 16h ngày 31/10/2017. HV có thể lên P.ĐT SĐH xem chỗ cần sửa và đĩa bị sai sót trước 31/10/2017.
Những HV Đạt thì được nộp 5 cuốn tại văn phòng khoa Kinh tế trước ngày 01/11/2017 mới có QĐ bảo vệ chính thức.
Kế hoạch bảo vệ xem tại website khoa Kinh tế
Xem danh sách 133 HV tại đây