Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn bảo vệ quý IV năm 2017 - khối ngành Kỹ thuật
01/11/2017 4:52:28 CH

Danh sách HV nộp luận văn bảo vệ quý IV/2017 lưu ý:
1. Sửa tên Khoa Sau Đại học thành Phòng Đào tạo Sau Đại học trong 5 cuốn in.
2. Chỉnh sửa lỗi trình bày và thiếu sót trong đĩa CD. Các HV chưa đạt phải hoàn thành sửa chữa và nộp lại 1 cuốn và đĩa CD cho Phòng ĐT SĐH trước 16h ngày 03/11/2017. HV có thể lên P.ĐT SĐH xem chỗ cần sửa và đĩa bị sai sót trước 03/11/2017.
Những HV Đạt thì được nộp 5 cuốn tại văn phòng khoa chuyên ngành trước ngày 06/11/2017 mới có QĐ bảo vệ chính thức.
Lịch bảo vệ cụ thể từng học viên liên hệ với Khoa/Viện chuyên ngành.
Xem danh sách tại đây