Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn bảo vệ quý IV năm 2017 - khối ngành Kỹ thuật
01/11/2017 4:52:28 CH

Danh sách HV nộp luận văn bảo vệ quý IV/2017 lưu ý:
1. Sửa tên Khoa Sau Đại học thành Phòng Đào tạo Sau Đại học trong 5 cuốn in.
2. Chỉnh sửa lỗi trình bày và thiếu sót trong đĩa CD. Các HV chưa đạt phải hoàn thành sửa chữa và nộp lại 1 cuốn và đĩa CD cho Phòng ĐT SĐH trước 16h ngày 03/11/2017. HV có thể lên P.ĐT SĐH xem chỗ cần sửa và đĩa bị sai sót trước 03/11/2017.
Những HV Đạt thì được nộp 5 cuốn tại văn phòng khoa chuyên ngành trước ngày 06/11/2017 mới có QĐ bảo vệ chính thức.
Lịch bảo vệ cụ thể từng học viên liên hệ với Khoa/Viện chuyên ngành.
Xem danh sách tại đây