Chi tiết thông báo


Kế hoạch xét tốt nghiệp thạc sĩ quý IV năm 2017
23/11/2017 9:25:57 SA

Thời hạn xét tốt nghiệp thạc sĩ 17h ngày 25/12/2017.
Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ, học viên được xét tốt nghiệp nếu đạt các yêu cầu sau:
1. Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Quy định 1112 đào tạo thạc sĩ. 
2. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu (ngay sau buổi bảo vệ HV nhận Biên bản họp Hội đồng LV và 2 nhận xét phản biện)
3. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường, nộp Bản câu hỏi và Bản Giải trình chỉnh sửa luận văn, Giấy Biên nhận luận văncho P.ĐT SĐH theo quy định tại Điều 42 của Quy định 1112 (chậm nhất sau 15 kể từ  ngày bảo vệ).
4. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.
5. Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây).

Lưu ý: Học viên khóa 2013 nếu đến 25/12/2017 không đủ điều kiện xét tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học theo quy chế.
Mọi thắc mắc phản hồi về P.ĐT SĐH: 0258.3832072, email: tiendv@ntu.edu.vn.
- HV từ khóa 2014-2016 mới bảo vệ 9,10,19,20/12/2017 chưa hoàn thiện hồ sơ nộp Thư viện sẽ xét tốt nghiệp vào đợt sau.