Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp quý IV năm 2017
27/12/2017 10:41:42 SA

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 12/2017.

- Học viên khóa 2013 nếu đến 25/12/2017 không đủ điều kiện xét tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học theo quy chế.
- Học viên từ khóa 2014-2016 chưa nộp luận văn cho Thư viện (chưa xét) sẽ xét tốt nghiệp vào đợt quý I/2018.
Mọi thắc mắc phản hồi về P.ĐT SĐH trước ngày 28/12/2017, điện thoại: 0258.3832072, email: tiendv@ntu.edu.vn.

Xem danh sách TN tại đây (cập  nhật 17h, 28/12/2017)