Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp quý IV năm 2017
27/12/2017 10:41:42 SA

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 12/2017.

- Học viên khóa 2013 nếu đến 25/12/2017 không đủ điều kiện xét tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học theo quy chế.
- Học viên từ khóa 2014-2016 chưa nộp luận văn cho Thư viện (chưa xét) sẽ xét tốt nghiệp vào đợt quý I/2018.
Mọi thắc mắc phản hồi về P.ĐT SĐH trước ngày 28/12/2017, điện thoại: 0258.3832072, email: tiendv@ntu.edu.vn.

Xem danh sách TN tại đây (cập  nhật 17h, 28/12/2017)