Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến buộc thôi học quý I/2018 vì lý do chuyên môn
04/01/2018 8:08:01 SA

Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ
Danh sách dự kiến buộc thôi học I/2018 vì lý do chuyên môn
- Khóa 2013 đã hết thời gian đào tạo.
- Các khóa 2014-2016 nghỉ học không có lý do (có điểm TB học kỳ bằng 0).
Mọi thắc mắc phản hồi  trước ngày 10/01/2018 P. ĐT SĐH 0258.3832072
Xem danh sách dự kiến tại đây