Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến buộc thôi học quý I/2018 vì lý do chuyên môn
04/01/2018 8:08:01 SA

Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ
Danh sách dự kiến buộc thôi học I/2018 vì lý do chuyên môn
- Khóa 2013 đã hết thời gian đào tạo.
- Các khóa 2014-2016 nghỉ học không có lý do (có điểm TB học kỳ bằng 0).
Mọi thắc mắc phản hồi  trước ngày 10/01/2018 P. ĐT SĐH 0258.3832072
Xem danh sách dự kiến tại đây