Chi tiết thông báo


Gia hạn thời gian nộp luận văn bảo vệ đến ngày 29/01/2018
09/01/2018 9:04:36 SA


  Học viện nộp luận văn thạc sĩ bảo vệ quý I/2018 gia hạn đến ngày 29/1/2018. Hồ sơ gồm có:
  1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn. 
      Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
  2. Lý lịch khoa học 
  3. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn LV đã hoàn thiện hình thức và nội dung theo quy định).
   4. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.
   5. Hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo. 
   6. Biên lai học phí đã đóng đầy đủ học phí và kinh phí bổ sung theo quy định (bản photo nếu có phát sinh từ sau khi nhận QĐ giao).
   7. Nộp đĩa CD gồm có các nội dung: Thông tin học viên, QĐ giao đề tài, Luận văn, dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp (ghi rõ họ tên, mã số HV, khóa, chuyên ngành ở mặt ngoài đĩa CD).
   Nộp hồ sơ và luận văn tại Phòng ĐT Sau Đại học.