Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Gia hạn thời gian nộp luận văn bảo vệ đến ngày 22/01/2018
09/01/2018 9:04:36 SA


  Học viện nộp luận văn thạc sĩ bảo vệ quý I/2018 gia hạn đến ngày 22/1/2018. Hồ sơ gồm có:
  1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn. 
      Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
  2. Lý lịch khoa học 
  3. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn LV đã hoàn thiện hình thức và nội dung theo quy định).
   4. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.
   5. Hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo. 
   6. Biên lai học phí đã đóng đầy đủ học phí và kinh phí bổ sung theo quy định (bản photo nếu có phát sinh từ sau khi nhận QĐ giao).
   7. Nộp đĩa CD gồm có các nội dung: Thông tin học viên, QĐ giao đề tài, Luận văn, dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp (ghi rõ họ tên, mã số HV, khóa, chuyên ngành ở mặt ngoài đĩa CD).
   Nộp hồ sơ và luận văn tại Phòng ĐT Sau Đại học.