Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn thạc sĩ bảo vệ quý I/2018 - Kinh tế
01/02/2018 8:17:00 SA

Danh sách 97 HV nộp luận văn bảo vệ 3/2018. HV kiểm tra các nội dung sau:
- Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, ngành đào tạo
- Tên đề tài, GVHD
- HV nợ học phí, hồ sơ phải hoàn thành trước ngày 05/02/2018 mới được xét bảo vệ.
Thời gian dự kiến bảo vệ tuần thứ hai tháng 3/2018, lịch cụ thể sẽ thông báo trước 10 ngày tại web khoa Kinh tế. HV thắc mắc phản hồi về P ĐT SĐH 0258.3832072, email: tiendv@ntu.edu.vn

Xem danh sách tại đây