Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn thạc sĩ bảo vệ quý I/2018 - Kinh tế
01/02/2018 8:17:00 SA

Danh sách 97 HV nộp luận văn bảo vệ 3/2018. HV kiểm tra các nội dung sau:
- Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, ngành đào tạo
- Tên đề tài, GVHD
- HV nợ học phí, hồ sơ phải hoàn thành trước ngày 05/02/2018 mới được xét bảo vệ.
Thời gian dự kiến bảo vệ tuần thứ hai tháng 3/2018, lịch cụ thể sẽ thông báo trước 10 ngày tại web khoa Kinh tế. HV thắc mắc phản hồi về P ĐT SĐH 0258.3832072, email: tiendv@ntu.edu.vn

Xem danh sách tại đây