Chi tiết thông báo


Kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Quý 1 năm 2018 khối ngành Kinh tế
27/02/2018 10:15:09 SA

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Q1/2018 vào 2 đợt
- Đợt 1: ngành Quản trị kinh doanh 13,14/3/2018 (xem fie)
- Đợt 2 : ngành Kinh tế phát triển 20,21/3/2018. (xem file)
Lịch bảo vệ Khoa Kinh tế sẽ công bố tại website chậm nhất ngày 03/3/2018 đối với đợt 1 và chậm nhất ngày 10/3 đối với đợt 2.