Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Quý 1 năm 2018 khối ngành Kinh tế
27/02/2018 10:15:09 SA

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Q1/2018 vào 2 đợt
- Đợt 1: ngành Quản trị kinh doanh 13,14/3/2018 (xem fie)
- Đợt 2 : ngành Kinh tế phát triển 20,21/3/2018. (xem file)
Lịch bảo vệ Khoa Kinh tế sẽ công bố tại website chậm nhất ngày 03/3/2018 đối với đợt 1 và chậm nhất ngày 10/3 đối với đợt 2.