Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn

Chi tiết thông báo


Hướng dẫn đăng nhập website quản lý học viên cao học để đăng ký môn học và xem thời khóa biểu
02/03/2018 3:41:29 CH

Các bạn học viên cao học khóa mới chú ý:

Trường ĐH Nha Trang quản lý đào tạo thông qua hệ thống thông tin tích hợp.

Giao diện thể hiện tại điện chỉ website:  https://sinhvien.ntu.edu.vn

1. Hướng dẫn đăng nhập website (xem tại đây)

2. Hướng dẫn đăng ký môn học và xem thời khóa biểu (xem tại đây)

Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ cô Trần Thị Thu, chuyên viên Phòng ĐT Sau đại học, 0932750197,
email: thutt@ntu.edu.vn