Chi tiết thông báo


Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ 22/4/2018
04/04/2018 10:08:14 SA

Trường Đại học Nha Trang tổ Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ Đợt I năm 2018
-   Thời gian: 7h30 ngày 22/4/2018
-   Địa điểm: Nhà truyền thống – ĐH Nha Trang
-   Thành phần: HV, NCS tốt nghiệp 12/2017 và 3/2018 (xem QĐ)

Học viên, NCS tham dự lễ tốt nghiệp đăng ký trước ngày 16/4/2018 qua email: tiendv@ntu.edu.vn hoặc
ĐT: 0258.3832.072.
Khi nhận bằng mang theo CMT hoặc thẻ Căn cước để đối chiếu. 
Trường hợp nhận thay phải làm giấy Ủy quyền và mang theo CMT của người ủy quyền (nhận lúc 8h, 21/4).
Danh sách dự lễ tốt nghiệp sẽ được thông báo trên web trước ngày 20/4/2018. Học viên hoàn thành Ký sổ bằng, nhận bảng điểm...mới được dự lễ.
Nhà trường sẽ chụp hình và quay phim đưa lên web cho HV dự lễ tải về.
Xem chi tiết thông báo tại đây