Chi tiết thông báo


Kế hoạch xét tốt nghiệp thạc sĩ quý II năm 2018
07/06/2018 2:57:24 CH

Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ, học viên được xét tốt nghiệp nếu đạt các yêu cầu sau:
1. Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Quy định 1112 đào tạo thạc sĩ. 
2. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu (ngay sau buổi bảo vệ HV nhận Biên bản họp Hội đồng LV và 2 nhận xét phản biện)
3. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường, nộp Bản câu hỏi và Bản Giải trình chỉnh sửa luận văn, Giấy Biên nhận luận văn cho P. ĐT SĐH theo quy định tại Điều 42 của Quy định 1112 (chậm nhất sau 15 kể từ  ngày bảo vệ).
4. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.
5. Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây).
- HV đã bảo vệ năm 2017 chưa được xét tốt nghiệp phải hoàn thành nộp luận văn Thư viện để xét tốt nghiệp.
- Thời hạn xét tốt nghiệp thạc sĩ quý II/2018 là ngày 25/6/2018.
- Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp thạc sĩ 3/2018 các HV đã bảo vệ Đợt Quý 3, 4 năm 2017 xem Danh sách
- Những học viên chưa nộp luận văn cho Thư viện sẽ xét tốt nghiệp vào quý III/2018.
Yêu cầu HV kiểm tra lại thông tin cá nhân: họ tên, ngày sinh, ngành đào tạo để Nhà trường in bằng cho đúng.
Mọi thắc mắc phản hồi về P.ĐT SĐH: 0258.3832072, email: tiendv@ntu.edu.vn.