Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn bảo vệ Quý III/2018 - Khối ngành Kinh tế
02/08/2018 2:36:58 CH


Danh sách 108 HV nộp luận văn bảo vệ quý III/2018
- HV kiểm tra lại thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, ngành...
- Nộp bổ sung B1 còn thiếu
- Thời gian bảo vệ dự kiến cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9/2018.
Danh sách và lịch bảo vệ cụ thể sẽ thông báo trên website trước 10 ngày.
HV phản hồi thông tin về P ĐTSĐH email: tiendv@ntu.edu.vn trước ngày 06/8/2018.
Xem danh sách tại đây