Chi tiết thông báo


Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Vũ Thị Hoan vào lúc 8h00 ngày 19/10/2018
10/4/2018 2:22:15 PM

Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Vũ Thị Hoan với đề tài: "Nghiên cứu sản xuất Oligochitosan và ứng dụng trong bảo quản tôm nguyên liệu sau thu hoạch", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105. (xem tại đây)