Chi tiết thông báo


Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Lê Xuân Sơn vào lúc 8h00 ngày 20/10/2018
10/4/2018 2:25:09 PM

Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Lê Xuân Sơn với đề tài: "Nghiên cứu thu nhận fucoidan khối lượng phân tử thấp từ rong mơ Sargassum tại Nha Trang – Khánh Hòa bằng phương pháp hóa học", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105. (xem tại đây)