Chi tiết thông báo


Thời hạn nhận hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ quý IV/2018
10/4/2018 2:38:58 PM

   Học viện nộp luận văn thạc sĩ bảo vệ quý IV/2018  đến ngày 22/10/2018. 

   Hồ sơ gồm có:
   1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn. 
       Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
   2. Lý lịch khoa học 
   3. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn LV đã hoàn thiện hình thức và nội dung theo quy địnhluận văn in 2 mặt giấy A4).
    4. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ (Nếu B1 của trường nộp bản photo không công chứng).
    5. Hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo. 
    6. Biên lai học phí đã đóng đầy đủ học phí và kinh phí bổ sung theo quy định (bản photo nếu có phát sinh từ sau khi nhận QĐ giao).
    7. Nộp đĩa CD gồm có các nội dung: Thông tin học viên, QĐ giao đề tài, Luận văn, dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp (ghi rõ họ tên, mã số HV, khóa, chuyên ngành ở mặt ngoài đĩa CD).
    Nộp hồ sơ và luận văn tại Phòng ĐT Sau Đại học để kiểm tra và xác nhận (1 cuốn lưu, 5 cuốn nộp về khoa chuyên ngành).
     
       Thư viện hỗ trợ HV xa trường chỉnh sửa, in ấn và nộp luận văn. HV liên hệ cô Lưu Thị Thái Yến theo địa chỉ