Chi tiết thông báo


Tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ngày 28/10/2018
10/8/2018 7:45:58 AM

Trường Đai học Nha Trang tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2018:
Thời gian: 8h ngày 28/10/2018
Địa điểm: Nhà truyền thống
- Thành phần tham dự: Các đơn vị trong trường, Học viên, NCS tốt nghiệp quý II, III/2018.
- Học viên dự lễ phải đăng ký trước ngày 16/10/2018 với Ban tổ chức danh theo Mẫu đăng ký
- Học viên lên Phòng Đào tạo SĐH nộp lệ phí, ký sổ bằng và nhận bảng điểm 22-26/10/2018.
- 17H ngày 26/10/2018 P ĐTSĐH sẽ thông báo chính thức danh sách dự lễ nhận bằng. Những học viên không hoàn tất thủ tục sẽ không được dự lễ.
- Các học viên nhận bằng theo giấy Ủy quyền sẽ nhận bằng vào 9h ngày 27/10/2018 tại P. ĐTSĐH.
- Nhà trường sẽ chụp hình, quay video toàn bộ buổi lễ và đưa lên web để HV tải về. (xem thông báo).
Danh sách đăng ký dự lễ tính đến 18/10/2018 (xem tại đây).