Chi tiết thông báo


Danh sách đăng ký thi Tiếng Anh B1 ngày 11/11/2018
11/6/2018 9:59:45 AM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG            
                 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  THI TIẾNG ANH B1 
              Ngày thi: 11/11/2018
TT Số BD Họ và tên   GTính Ngày sinh Nơi sinh Mã HV
1 B1/18-471 Lê Kim Anh Nữ 04/01/1993 Khánh Hòa 60CH233  
2 B1/18-472 Lê Hồ Bách Nam 10/03/1987 Ninh Thuận 59CH485  
3 B1/18-473 Đinh Thị Mỹ Châu Nữ 01/12/1993 Đăk Lăk 59CH328  
4 B1/18-474 Saicksone Chinnouda Nữ 04/04/1988 Lào 58CH485  
5 B1/18-475 Đoàn Văn Chuân Nam 08/01/1990 Thái Bình 59DT37  
6 B1/18-476 Lại Đơn Dương Nam 12/12/1987 Khánh Hòa 59CH493  
7 B1/18-477 Mai Thị Hồng Duyên Nữ 31/01/1990 Đồng Nai 59CH495  
8 B1/18-478 Đoàn Xuân Hậu Nam 08/05/1990 Phú Yên 59CH504  
9 B1/18-479 Hồ Quang Phúc Nam 12/04/1989 Khánh Hòa 59CH315  
10 B1/18-480 Nguyễn Văn Quân Nam 05/02/1993 Hà Nội 58CH331  
11 B1/18-481 Nguyễn Viết Toán Nam 01/08/1987 Phú Yên 58CH333  
12 B1/18-482 Nguyễn Thị Thủy Trân Nữ 03/02/1990 Khánh Hòa 59CH427  
13 B1/18-483 Hà Khánh Trang Nữ 17/07/1987 Phú Yên 59CH339  
14 B1/18-484 Nguyễn Cao  Vinh Nam 25/11/1979 Khánh Hòa 59DT44