Chi tiết thông báo


Danh sách nộp luận văn quý IV/2018 ngành Kinh tế
11/18/2018 12:01:42 PM

Danh sách 211 HV nộp luận văn thạc sĩ quý IV/2018, dự kiến chia các đợt bảo vệ:
Danh sách 105 HV bảo vệ tháng 12/2018 :
- Đợt 1 từ 11-12/12/2018 xem tại đây
- Đợt 2 từ 18-19/12/2018 xem tại đây
- Đợt 3 từ 03-04/01/2019 xem tại đây
- Đợt 4 từ 09-10/01/2019 xem tại đây
Yêu cầu học viên kiểm tra thông tin cá nhân, ngành, nộp tiếng Anh còn thiếu.
- Lịch bảo vệ cụ thể sẽ được thông báo trên website.
Sau khi bảo vệ xong HV hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện và hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây)  trước ngày 25/12/2018 mới được xét tốt nghiệp.
- Các HV bảo vệ Đợt 3, 4 hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện trước ngày 21/01/2019.
- Nhà Trường sẽ kiểm tra đạo văn trước khi HV nộp Thư viện để xét tốt nghiệp.
Mọi thông tin thắc mắc phản hồi về Phòng ĐT Sau Đại học 0258.3832072, tiendv@ntu.edu.vn