Chi tiết thông báo


Kế hoạch xét tốt nghiệp thạc sĩ quý IV năm 2018
12/6/2018 8:26:19 AM

Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ, học viên được xét tốt nghiệp nếu đạt các yêu cầu sau:
1. Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Quy định 1112 đào tạo thạc sĩ. 
2. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu (ngay sau buổi bảo vệ HV nhận 5 bản nhận xét ). Biên bản Họp HĐ nhận tại Thư ký khoa Sau 1 ngày bảo vệ.
3. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường, nộp Bản câu hỏi và Bản Giải trình chỉnh sửa luận văn, Giấy Biên nhận luận văn cho P. ĐT SĐH theo quy định tại Điều 42 của Quy định 1112 (chậm nhất sau 10 kể từ  ngày bảo vệ).
4. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.
5. Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây).
6. Phòng Đào tạo Sau Đại học sẽ kiểm tra đạo văn tất cả các HV trước khi nộp Thư viện để xét tốt nghiệp. 
- HV đã bảo vệ năm quý III/2018 chưa được xét tốt nghiệp phải hoàn thành nộp luận văn Thư viện để xét tốt nghiệp.
- Thời hạn xét tốt nghiệp thạc sĩ quý IV/2018 là ngày 24/12/2018. Những học viên chưa nộp luận văn cho Thư viện sẽ xét tốt nghiệp vào tháng 03/2018.
- Các HV bảo vệ tháng 01/2019 nộp luận văn cho Thư viện trước 21/01/2019.
Mọi thắc mắc HV liên hệ Phòng ĐT SĐH (thầy Tiên 0258.3832.072, tiendv@ntu.edu.vn)