Chi tiết thông báo


Thông báo từ tháng 12/2018 học viên đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ qua tài khoản học viên
12/7/2018 3:29:34 PM

Để việc đăng ký tên đề tài bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ đúng quy định và kế hoạch đào tạo. Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo cho học viên biết để từ tháng 12/2018 học viên đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ qua tài khoản học viên. 
Thời hạn đăng ký đến hết ngày 31/12/2018.
Đợt đăng ký tiếp theo 01-30/4/2019.
- HV đính kèm file đề cương theo Mẫu quy định của trường (Trường hợp HV chưa có đề cương thì file đính kèm là tên đề tài, lưu tên file: Ho ten_Mã HV). Xem hướng dẫn tại đây
-  Học viên phải cung cấp số điện thoại và email trong đề cương để Nhà trường liên hệ, trường hợp chưa cung cấp HV gửi mail và số điện thoại cho CV quản lý P ĐTSĐH như sau: khối ngành Kinh tế: tiendv@ntu.edu.vn, khối ngành Kỹ thuật: gianghh@ntu.edu.vn
Xem hướng dẫn đăng ký tại đây