Chi tiết thông báo


Kết quả xét Đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ quý I/2019
1/12/2019 10:20:28 PM

Căn cứ quy định đào tạo, học viên được bảo vệ Đề cương nếu Đạt các yêu cầu sau:
- Hoàn thành học phí, kinh phí bổ sung
- Đạt trình độ Ngoại ngữ theo quy định
- Không nợ môn bổ sung kiến thức.
- HV còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành trước ngày 17/01/2019. Các lớp Kinh tế khóa 2018 xa trường hoàn thành học phí theo thông báo của trường, HV chưa có Ngoại Ngữ Khoa sẽ có thông báo riêng.

Phòng ĐT SĐH đã xét xong danh sách Bảo vệ đề cương, các HV Đạt sẽ được Khoa/Viện phân công GVHD, sau đó HV liên hệ với Khoa/Viện để biết Kế hoạch nộp 5 cuốn đề cương và thời gian bảo vệ. Sau khi HV bảo vệ xong phải cập nhật lại Đề cương mới vào Phần mềm đào tạo mới được Giao QĐ đề tài.

Mọi thắc mắc phản hồi về phòng ĐT SĐH trước ngày 18/01/2019. Môn học BSKT HV liên hệ cô Giang phòng ĐT SĐH.
- Xem danh sách xét cập nhật 26/01/2019 tại đây
Học viên xem kết quả chi tiết qua tài khoàn HV:
https://sinhvien.ntu.edu.vn/
Liên hệ khoa Kinh tế: 0258.2471380, khoakinhte@ntu.edu.vn để biết Kế hoạch Bảo vệ đề cương.

Đợt đăng ký tiếp theo là 01-30/4/2019.